Onze ecologische voetafdruk

de hoeksteen van het
"IKKS acts better"-initiatief

meer informatie

Ons uitgangspunt:
de CO2-voetafdruk

Omdat het verminderen van onze CO2-uitstoot dé prioriteit is van ons "IKKS acts better"-initiatief, berekenden we in 2019 onze eerste CO2-voetafdruk.

Waarom een CO2-voetafdruk opmaken?

Un bilan carbone permet de calculer l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’une entreprise. Avoir une idée précise de son empreinte carbone permet de mettre en lumière les actions prioritaires à déployer pour réduire l’impact des activités de l’entreprise sur l’environnement.

Onze doelstellingen

Ons energieverbruik verminderen;
Duurzamere alternatieven voor het milieu door geleidelijk onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te vervangen;
Onze teams bewustmaken en hen volledig betrekken bij de duurzame verandering die door het bedrijf is ingezet.

Hoewel het opmaken van een CO2-voetafdruk niet voor alle bedrijven een verplichting is, bepaalt artikel L. 229-25 van de milieucode dat voor bedrijven met meer dan 500 werknemers verplicht om de 4 jaar een balans van de uitstoot van broeikasgassen moet worden opgemaakt.

In 2023 zullen we onze volgende CO2-voetafdruk opmaken.

De resultaten van onze CO2-voetafdruk en de acties die tegen 2025 moeten worden ondernomen:

Nieuw
polyester

Onze doelstelling:
nieuw polyester elimineren door het te vervangen door gerecycleerd polyester en meer duurzame materialen;

Conventioneel
katoen

Onze doelstelling:
Onze doelstelling: conventioneel katoen vervangen door gecertificeerd en traceerbaar biologisch katoen.

Conventionele
wol

Onze doelstelling:
conventionele wol vervangen door gecertificeerde of gerecycleerde wol.

Goederenvervoer

Onze doelstelling:
het luchtvervoer zoveel mogelijk verminderen (15% tegen 2025) door de voorkeur te geven aan vervoer over zee of over land.

Tegen 2025 is
ons doel om onze
CO2-impact met 30%
te verminderen
in vergelijking
met 2019.

IKKS ondertekent het Fashion Pact

Omdat we ervan overtuigd zijn dat we onze krachten moeten bundelen en in dezelfde richting moeten gaan om de mode-industrie te transformeren, ondertekende IKKS in december 2021 het Fashion Pact.

Wat is het Fashion Pact?

Het Fashion Pact, gepresenteerd op 23 augustus 2019 op het Élysée en vervolgens op de G7 voor de staatshoofden die waren samengekomen in Biarritz op 26 augustus 2019, is een reeks maatregelen die gericht zijn op het verminderen van de milieu-impact van de textielsector.

Via een bepaald tijdschema en duurzame praktijken verbinden de ondertekenende bedrijven zich tot drie belangrijke milieudoelstellingen: het terugdringen van de opwarming van de aarde, het respecteren van de biodiversiteit en het beschermen van de oceanen.