Better Week

En als we van BLACK FRIDAY samen eens een event voor solidariteit maken?
BETTER?
In de huidige gezondheidscontext besluit IKKS om per aankoop €1* te doneren om de actie van de ziekenhuisvereniging Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France en dus onze mensen in de zorg te steunen.
Het totaal van het opgehaalde bedrag zal worden gedoneerd aan het Noodhulpfonds COVID-19 dat door de stichting is opgericht. Dit fonds is opgericht om een antwoord te bieden op de dringende noden van de ziekenhuizen en verpleeghuizen, die het hoofd moeten bieden aan de gezondheidscrisis COVID-19.
* Van 23 tot 30 november 2020 verbindt IKKS zich ertoe om voor elke kassabon met minstens 1 artikel met een « BETTER FRIDAY » korting, €1 te storten op de rekening van de Stichting Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France, in het kader van haar Noodhulpfonds Covid-19.
OVER HET NOODHULPFONDS COVID-19 VAN DE FONDATION HÔPITAUX DE PARIS - HÔPITAUX DE FRANCE
Deze stichting, opgericht in 1989 en vandaag voorgezeten door Brigitte Macron, erkend als stichting van openbaar nut, heeft één roeping: het leven in het ziekenhuis verbeteren. Het Noodhulpfonds is opgericht om te voorzien in de dringende noden van ziekenhuizen en verpleeghuizen die het hoofd moeten bieden aan de Covid-19-crisis.
Tijdens de 1e besmettingsgolf is al 30 miljoen euro uitgetrokken om zorgverleners op het terrein, alsook de patiënten en hun families te ondersteunen.
57
EERSTELIJNSZIEKENHUIZEN
hebben al gerichte financiële steun ontvangen om hun opvangcapaciteit uit te breiden, om de toestroom van patiënten die getroffen zijn door het coronavirus te beheersen.
3000
VERPLEEGHUIZEN KREGEN STEUN
voor de aankoop van paramedisch materiaal en beschermingsmiddelen, om zich aan te passen aan de lockdownmaatregelen voor hun bescherming.
100 000
GELEVERDE MAALTIJDEN VOOR ZORGVERLENERS
meubilair voor ontspannings- en slaapruimtes, accommodatieoplossingen in de buurt van ziekenhuizen en beschermende uitrusting voor hun veiligheid: jassen, maskers, brillen, enz.
+ 30 000
TABLETS VERDEELD
in meer dan 3000 instellingen, om het isolement tegen te gaan en patiënten in staat te stellen de banden met hun dierbaren te onderhouden.
Veel instellingen, ziekenhuizen en verpleeghuizen hebben vandaag nog steeds ondersteuning nodig.
DE SCHENKING VAN DE IKKS-GROEP
ZAL BIJDRAGEN AAN:
01
HET LEVEREN VAN UITRUSTING
Beademingstoestellen, katheters,
pijnpompen en ander medisch materiaal.
02
DE BESCHERMING VAN HET ZORGPERSONEEL
Beschermingsmiddelen.
03
DE VERBETERING VAN HUN WERKOMSTANDIGHEDEN
Maaltijden, ontspanningsruimten
of ontspanningssessies.
De Stichting wil zich nu op de langere termijn verankeren om verschillende projecten ten behoeve van zorgverleners en patiënten te ondersteunen. Deze omvatten onder meer het voorzien van ontspanningsruimtes voor zorgverleners en de inrichting van buitentuinen in verpleeghuizen om ouderen de mogelijkheid te bieden de fysieke band met hun familie te behouden, in omstandigheden die de overdracht van het coronavirus beperken.
Meer inlichtingen vindt u op www.fondationhopitaux.fr
WIL JE DEELNEMEN,
PROFITEER DAN METEEN VAN ONZE AANBIEDING:
TOT -40%
OP EEN SELECTIE VAN ARTIKELEN**
-10% EXTRA VANAF 3 ARTIKELEN***
SHOP NOW…

Inspiratie